i tata je ravnopravan roditelj

tata ravnopravan roditelj
Ivan Švajhler

Tata ravnopravan roditelj. Tata – prisutan i bitan!

Sanjamo o vremenu kada se muškarce, očeve, tate neće stavljati na pijedestal jer sudjeluju u odgoju. Sanjamo o vremenu kada će se važnost uloge tate izjednačiti s važnošću uloge mame. Sanjamo o vremenu kada će žene u društvu biti jednake muškarcima i uživati jednaka prava. Kao žene i kao majke, vidimo i osjećamo tu nejednakost.

Borbom za ravnopravnost roditelja, borimo se i za svoju ravnopravnost. Ima li to smisla? Ima!

tata ravnopravan roditelj
Oliver Marić

Ima smisla jednako kao što ima smisla za Majčin dan naglasiti predrasude s kojima se mame susreću!  Tako ima smisla naglasiti SVE što bi trebalo biti normalno i naglašavati to kroz čitavu godinu, a ne samo jedan dan u godini.

Dan Žena, dan Očeva, Majčin dan, sve je to jako lijepo, ali ako tu priču ne živimo svaki dan, onda ovakva kampanja nema nikakvog smisla.

mijenjam pelene, Jan de Jong za kampanju dan Očeva
Jan De Jong

Dan Očeva – dan kojim se podiže svijest o važnosti uloge tate u obitelji

Na današnji dan, kada se obilježava dan Očeva, želimo istaknuti koliko je normalno da oba roditelja jednako sudjeluju u odgoju. Danas želimo istaknuti koliko bi bilo lijepo živjeti u društvu u kojem se neće smatrati iznimkom i čudom tata koji sudjeluje, a pod tim mislimo i emocionalno i fizički i materijalno. Danas želimo istaknuti upravo taj aspekt, jer upravo danas veliki broj mama također doprinosi materijalnoj sigurnosti obitelji, stoga ovo više nije “samo” zasluga muškaraca.

pjevama uspavanke, Filip Gržinčić za kampanju za dan očeva
Filip Gržinčić

Tate su muškarci koji se ne srame pokazati svoju brižnu ulogu. Ulogu koja je puno više od bankomata s kojim se godinama očinstvo izjednačava. Oduvijek su postojali očevi, a među njima su posebno važni oni koji zaslužuju titulu tate.

Tate koji pjevaju uspavanke. Tate koji mijenjaju pelene. Tate koji se igraju s lutkama. Tate koji sudjeluju, a nisu ispomoć. Tate koji čuvaju, a nisu dadilje.

nisam bankomat, ja sam tata, Jadranko Vladusic za kampanju za dan očeva
Jadranko Vladusic

Tate su muškarci koji se ne srame što su uzeli rodiljni dopust.  Koji se ne srame nositi svoju bebu u nosiljci, niti gurati kolica. Tate su muškarci koji uz mamu čine obitelj. I kako se ne bi krivo shvatilo, kao što nisu sve majke – Mame, tako ima sve više očeva koji su – Tate.

stop posto tata, Danilo Rasulo za kampanju za dan očeva
Danilo Rašula

Tata, prisutan i bitan

Očevi su jednako važni u djetetovom životu kao i majke. I to će postati norma u trenutku kada se majke prestane pitati “tko ti čuva dijete?”. To će postati norma kada se i mi same prestanemo zahvaljivati jer imamo angažirane partnere. To će postati norma kada nam se prestane isticati kako “imamo sreće” što naši partneri sudjeluju. Pa zar to ne bi trebalo biti roditeljstvo? Upravo to je ravnopravno roditeljstvo.

tata, prisutan i bitan
Petar Gregović

Ali kako živimo u društvu u kojem živimo, nažalost, potrebno je isticati da je sve više ovakvih muškaraca – koji su tate. Time ih ne stavljamo na pijedestal, već pokazujemo kao primjere.

tata ravnopravan roditelj, Petar Knežević za kampanju za dan očeva
Petar Knežević Žeruk

tata=mama=ravnopravno roditeljstvo

Aleksandar Jovanović
tata jednako mama, Davor Karmišević
Davor Karmišević

što danas znači biti tata? – SUPERMAME