dječje igre koje će izazvati i potaknuti na razmišljanje

Dječje igre i aktivnosti koje potiču na razmišljanje, a time stvaraju osnovnu predvještinu za sigurnije sudjelovanje u prometu.

Usmjeravanje pažnje na detalje i povezivanje informacija su dvije kognitivne vještine koje su povezane i koje se zajedno razvijaju. Usmjeravanje pažnje na detalje je sposobnost usredotočiti se na male elemente ili dijelove nečega, dok povezivanje informacija uključuje sposobnost prepoznavanja uzoraka, kategorizaciju i stvaranje veza između različitih dijelova informacija.

Kada se kod djece ove dvije vještine zajedno razvijaju, one zajedno predstavljaju osnovnu predvještinu za sigurnije sudjelovanje u prometu. Djeca počinju bolje razumijevati svijet oko sebe i o tome kako različiti dijelovi sustava funkcioniraju zajedno. Na primjer, dijete koje je sposobno usmjeriti pažnju na detalje i povezati informacije može bolje razumjeti zašto je na pješačkom prijelazu važno zaustaviti se i pogledati dolazi li vozilo, kako funkcioniraju i čemu služe prometna pravila, ta zašto ih je važno poštivati. Ono je sposobno prepoznati uzorke koji se ponavljaju i razumjeti zašto se ove radnje povezuju kako bi se postigao zajednički cilj.

Roditelji mogu pomoći u razvoju ovih vještina kod djece pružanjem izazova kroz igre i aktivnosti koje uključuju promatranje, kategorizaciju i povezivanje radnji.

Dvije jednostavne igre koje se mogu igrati kod kuće ili vani, a mogu ih igrati djeca svih dobi:

VIDIM NEŠTO je igra u kojoj djetetu skrećemo pažnju na detalje postavljanjem pitanja: “Vidim nešto žuto/veliko/… što je to?” Dijete promatra i traži spomenuti detalj i pogađa odgovor.

POBOJANA KOCKA je igra u kojoj koristimo boje i učimo dijete povezivanju boja i radnji. Manjoj kutiji kockastog oblika obojimo ili oblijepimo svaku stranicu drugom bojom. Odredimo radnju za svaku boju kao npr. zelena – tri skoka, crvena – čučanj, plava – zapjevaj omiljenu pjesmu itd. Bacamo kocku i igramo igru!

Igre se po zahtjevnosti mogu prilagoditi dobi djece, pa će tako detalji u igri VIDIM NEŠTO za mlađu djecu na početku biti npr. drvo, trava, zgrada, dok će starijoj djeci biti izazov tražiti detalje na npr. jumbo plakatima, balkonima, ljudima. Isto tako i radnje u POBOJANOJ KOCKI mogu biti jednostavnije ili zahtjevnije. Čestim igranjem dijete će usavršavati ove vještine i tražiti sve zahtjevnije detalje i radnje.

Trajanje obje igre ovisi o maštovitosti pri definiranju pravila i koncentraciji djeteta.

kakav ste primjer svojoj djeci…u prometu? – SUPERMAME

Foto: pexels.com

Glavni kotačić ove prometne priče je Lana Račić, kreativka i inicijatorica projekta Prometnjak, s misijom podizanja svijesti o važnosti prometnog obrazovanja djece od najranije dobi. Majka šestogodišnje djevojčice koja želi promijeniti svijet, a ona joj svojim primjerom želi pokazati da je sve moguće.