samo kajmak i Novi Sad

Bilo je devet i trideset umjesto devet. Vani najava ljetnog, a ne proljetnog putovanja. Šaljem Daši poruku da stižem kasnije jer je moj sin rekao kako ga boli uho, a i trbuh, a i glava. Promjena planova u zadnji čas. Hoćemo li uopće ići na vikend kojem se već duže veselim i konačno kupiti cipele koje na internetu gledam već četiri godine? Uskočili su baka i tata pa je priča započela ukrcajem na Jarunu i pokretom prema nepoznatome. Hvala mom odličnom školskom prijatelju koji mi je pokazao kako se skida karta koju mogu koristiti i bez interneta. Inače sam predavala infomatiku, ali u zadnje vrijeme nemam volje ni energije za rješavanje informatičkih problema. Čini mi se kao da mi se nakon poroda jedan disk u mozgu formatirao. Bez interneta i…