majčinstvo kao katalizator za promjenu identiteta tj. povratak sebi

Jelena Šebešćen Lucić s drugim je porodom doživjela transformaciju koja ju je potpuno ogolila i pomogla da otkrije neku novu “staru” sebe. Napustila je karijeru korporativne pravnice, a danas osnažuje žene te im pomaže da otkriju boginju u sebi.   Kažu da kad se rodi beba, rodi se i majka – osoba koja do tad nije postojala. No, svejedno svi od te nove osobe očekuju da nakon roditeljskog dopusta nastavi živjeti i raditi kao ranije (uz gomilu dodatnih obveza koje majčinstvo sa sobom nosi, naravno). Ali, što ako to za nju više nije moguće ili bar nije prihvatljivo? Što ako je ta promjena izmijenila sam identitet žene koja je sada i majka? Upravo to se dogodilo meni, naročito nakon drugog kućnog poroda. Istinski vjerujem da je porod za žene inicijacija,…